Chỉ là gió thoảng qua

Together :”3

Lập topic này, để mọi người cùng thảo luận về những gì mình thích, cũng là dịp để tạo quan hệ với nhau : )

Nói về chủ đề nào cũng được, đam mỹ và trai đẹp thì càng tốt *vẫy khăn* :”)

Có nên câu thêm 1 beta để xử lý các truyện trong blog này T~T

Chương 11.

 

 

Đọc tiếp »

Chương 10.

 

 

Đọc tiếp »

Chương Mười Sáu.

 

 

Đọc tiếp »

Chương 9.

 

 

Đọc tiếp »

Chương 8.

 

 

Đọc tiếp »

Chương 7.

 

 

Đọc tiếp »

 

Chương 6.

 

 

Đọc tiếp »

Mây thẻ